pilates-physioschmitt

Pilates für Fortgeschrittene

10 Kurseinheiten à 60 Minuten

Kursleitung: Katja Schmitt

Kurs 1 ab 21.09. immer um 17.00 Uhr
Kurs 2 ab 21.09. immer um 18.00 Uhr